Президент дозволив генералам служити до 70 років

генерал

Президент вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, зокрема зняв обмеження щодо продовження терміну служби для «досвідчених фахівців».

Указом №135/2020 абзац перший пункту 219 Положення викладено в такій редакції:

«219. Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово­-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років».

Нова редакція прибрала з тесту пункту обмеження, яке не дозволяло продовжувати службу понад граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві, визначений для відповідної категорії військовослужбовців. Стара редакція:

«219. Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п’яти років, але не більше граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, визначеного статтею 28 зазначеного Закону для відповідної категорії військовослужбовців».

Стаття 28 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначає такий граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві:

  • для солдатів, сержантів, молодших та старших офіцерів – 60 років;
  • для вищого офіцерського складу (генерали та адмірали) – 65 років.

Нагадаємо, що граничний вік перебування на службі визначений статтею 22 закону та складає для солдатів, сержантів та молодших офіцерів 45 років, старших офіцерів – 50 років, генералів – 60 років. В особливий період, що діє зараз, він встановлюється на рівні граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві.