Уряд подав законопроєкт про інтернування російських громадян (примусове оселення у визначених районах)

Автор: Іван Чигринський
Уряд подав законопроєкт про інтернування росіян

Уряд вніс до Верховної Ради України законопроєкт № 4327 щодо впорядкування питань, пов'язаних із військовополоненими та інтернованими особами в особливий період.

Відповідний законопроєкт зареєстровано 5 листопада 2020 року.

Проєкт закону наділяє СБУ повноваженями здійснювати в особливий період [триває зараз - прим. UMP] заходи з виявлення на території України громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, які становлять загрозу національній безпеці України у зв’язку з таким нападом чи агресією, повідомляти про таких осіб Генеральному штабу Збройних Сил України з метою вирішення ним питання щодо інтернування таких осіб з урахуванням реальних та потенційних воєнних загроз національній безпеці України.

Під інтернованими особами слід розуміти осіб, яких піддано інтернуванню (примусовому оселенню у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, що перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України).

На Генеральний штаб ЗСУ в особливий період покладається:

  • організація в Збройних Силах України заходів щодо поводження з військовополоненими;
  • прийманяття рішення про інтернування громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, які, за даними Служби безпеки України, становлять загрозу національній безпеці України у зв’язку з таким нападом чи агресією.

Оскаржити рішення інтернована особа може в порядку, передбаченому законодавством. Рішення про скасування інтернування приймають негайно після закінчення бойових дій і прийняття указу президента про скасування воєнного стану або ж при відсутності причин, які послужили підставою для інтернування.

Місця для примусового оселення інтернованих осіб, вищначатимуть місцеві державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Перевезення залізничним транспортом військовополонених та інтернованих осіб покладається на Акціонерне товариство «Українська залізниця».

Уряд подав законопроєкт про інтернування росіян

На Військову службу правопорядку у Збройних Силах України покладається організації збору, супроводження військовополонених із таборів оперативних командувань (угрупувань військ), а також їх охорона та утримання в тилових таборах для військовополонених.

Проєкт закону також визначає, що іноземці та особи без громадянства, яких було інтерновано, не несуть адміністративної відповідальності за порушення встановленого строку перебування в Україні на час їх інтернування.

Із початком воєнних дій (війни) також має бути створене національне інформаційне бюро як допоміжний орган для організації роботи із збору та аналізу інформації про військовополонених та інтернованих осіб, ведення централізованого обліку військовополонених та інтернованих осіб, збору та передачі особистих цінних речей військовополонених та інтернованих осіб, обміну інформацією про військовополонених та інтернованих осіб, які перебувають на території України, з органами державної влади, Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, а також Центральним агентством у разі його створення.