Влада боротиметься з фіктивними волонтерами-іноземцями

опис фото

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, метою якого є протидія фіктивній волонтерській діяльності як засобу отримання іноземцями посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Проєкт закону № 4521 подано Кабінетом Міністрів України 18 грудня.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що Мінсоцполітики, відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», з 2015 року оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів (зокрема, іноземців та осіб без громадянства) протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної інформації. Упродовж 2015–2020 років розміщено інформацію про 500 таких організацій та установ.

Наразі Мінсоцполітики не перевіряє документи та не контролює здійснення волонтерської діяльності. Водночас, рішенням засідання Контактного аналітичного центру з питань протидії нелегальній міграції від 21.03.2019р., йому доручено невідкладно підготувати зміни до законодавства, спрямовані на протидію фіктивному волонтерству.

Зокрема, задля запобігання фіктивній волонтерській діяльності, пропонується ввести Перелік організацій, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства.

Включення організацій (установ) до Переліку (або відмова у включенні до нього) займатиме 20 днів з дня подання заяви організацією, та включатиме перевірку організації та документів волонтерів-іноземців через Службу безпеки України.

У заяві організація зазначатиме відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, тип, назва, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, строк його дії, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), електронна адреса), яку планується залучити до провадження волонтерської діяльності, період такого провадження, напрям волонтерської діяльності, заплановане місце проживання такої особи, місце провадження волонтерства, свою електронну адресу, а також має подати завірену організацією копію дозволу іноземця, особи без громадянства на обробку його (її) персональних даних.

Перевірка проводитиметься щоразу при залученні до провадження волонтерської діяльності нового іноземця або особи без громадянства

Також організації будуть зобов'язані укладати з іноземцями, особами без громадянства, договір в письмовій формі про провадження волонтерської діяльності, який має містити:

  • адресу місця проживання чи перебування волонтера, а також місцезнаходження організації, установи;
  • контактний номер телефону волонтера та організації, установи;
  • опис волонтерської діяльності;
  • інформацію про період провадження волонтерської діяльності;
  • права та обов’язки сторін;
  • відповідальність за заподіяння збитків;
  • умови розірвання договору.


Увага! У даній публікації наведений текст (або його фрагменти) проєкту закону, якій ще буде розглядатися Верховною Радою за встановленою процедурою, під час якої текст законопроєкту може змінюватись. Крім того, проєкт закону може бути відхилений у процесі розгляду.