Пільгова вислуга враховується при визначені права на вихідну допомогу

гривні

Суд визнав неправомірними дії командування щодо неврахування пільгової вислуги військовослужбовця при вирішенні питання про наявність 10 років вислуги, необхідних для виплати одноразової грошової допомоги при звільненні.

Так, офіцер прикордонної служби при звільненні з військової служби мав вислугу:

  • календарну: 8 років 6 місяців 26 днів;
  • пільгову: 2 роки 3 місяці 11 днів;
  • всього: 10 років 10 місяців 7 днів.

Військова частина відмовилась виплачувати вихідну допомогу посилаючись на положення відомчої Інструкції (наказу) щодо виплати грошового забезпечення. Вказана Інструкція передбачає виплату одноразової грошової допомоги при звільненні виключно у разі набуття військовослужбовцем 10 і більше років календарної вислуги.

Проте доводи військової частини були спростовані у суді адвокатом Подільського юридичного центру Михайлом Козачуком.

Суд погодився, що Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», що має вищу юридичну силу, ніж внутрішня Інструкція, не ставить в залежність набуття права на виплату допомоги при звільненні від наявності виключно календарної вислуги та не встановлює те, що пільгова вислуга не має враховуватись.

При цьому, умова вказаного Закону про наявність 10 і більше років вислуги (календарна+пільгова) при звільненні офіцером дотримана.

В результаті суд зобов'язав військову частину нарахувати та виплатити звільненому офіцерові одноразову грошову допомогу при звільненні у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Нагадаємо, що Верховним Судом зроблений висновок що, відповідальність за несвоєчасний розрахунок настає у разі несвоєчасних виплат усіх сум, що належали військовослужбовцю на день звільнення, незалежно від того, чи є вони складовою грошового забезпечення і чи мають вони періодичний характер (заробітна плата, компенсація за невикористані дні відпустки, вихідна допомога тощо).
Використані джерела: Подільський юридичний центр