Топ ОПК - 2020: Щорічний рейтинг підприємств ОПК України

останнє оновлення 14.06.21 Топ ОПК (ВПК) України 2020 – щорічний рейтинг українських підприємств, які виробляють продукцію (надають ...

понеділок, 19 липня 2021 р.

Повний текст постанови про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців розвідувальних органів

гроші

Уряд підвищив посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів (СЗР, ГУР МОУ і РО ДПСУ). Та водночас (мабуть, помилково) зменшив їм розмір надбавки за вислугу років.

Публікуємо повний текст урядової постанови від 14 липня 2021 р. № 729, якою внесені зміни до постанови КМУ від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та роз'яснення.

Текст постанови:


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2021 р. № 729

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 77, ст. 2374; 2018 р., № 20, ст. 662) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

--------------------

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

1. Абзац шостий пункту 1 виключити.

2. У пункті 3 слова “Службою зовнішньої розвідки” замінити словами “розвідувальними органами”.

3. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“Установити, що посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів (крім військовослужбовців строкової військової служби) встановлюються відповідно до розмірів посадових окладів, установлених цією постановою для відповідних посад військовослужбовців Збройних Сил (додаток 2), із коефіцієнтом:

для військовослужбовців кадрового складу – 1,8;

для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, – 1,4.”.

4. Підпункт 2 пункту 5 після слова “відсотків” доповнити словами і цифрами “(для військовослужбовців розвідувальних органів — не менш як 30 відсотків)”.

5. Підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

“1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців розвідувальних органів), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 16, а військовослужбовцям розвідувальних органів (крім військовослужбовців строкової військової служби) — в розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік вислуги років, але не більше 50 відсотків посадового окладу.”.

6. Додаток 5 до постанови виключити.


Роз'яснення

Розвідувальними органами, згідно із законом про розвідку, в Україні є:

  • Служба зовнішньої розвідки України;
  • розвідувальний орган Міністерства оборони України (тобто ГУР МОУ);
  • розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (ДПСУ).

Пунктами 1 та 6 з постанови № 704 виключений додаток №5, який до цього визначав розміри посадових окладів військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки та розвідувальних органів (28-58 тарифний розряд) та пунктом 3 встановлюється, що тепер посадові оклади у розвідувальних органах визначатимуть відповідно до окладів військових ЗСУ (додаток №2 ПКМУ №704) шляхом множення на коефіцієнт 1,8 (для кадрового складу розвідки) або 1,4 (для інших військовослужбовців розвідувальних органів).

Пунктом 4 встановлюється мінімальний розмір премії у 30%, тоді як для решти військовослужбовців він складає 10%.

Пунктом 5 встановлюється особливий порядок нарахування надбавки за вислугу років. І хоча максимальний розмір надбавки залишився 50%, фактичний її розмір зменшений у порівнянні з тим що був. Адже раніше надбавка згідно з додатком № 16 рахувалась у відсотках від посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням. Новий же порядок визначає рахувати надбавку у відсотках лише від посадового окладу без урахування окладу за звання.

Старий порядок (який залишився чинним для військових ЗСУ та інших відомств) виглядає так:

додаток 16 пкму 704

Новий порядок нарахування надбавки для військовослужбовців розвідувальних органів:

Новий порядок нарахування надбавки для військовослужбовців розвідувальних органів

Зазначимо, що постанову готувало Міністерство оборони України.