Повний текст постанови про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців розвідувальних органів

гроші

Уряд підвищив посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів (СЗР, ГУР МОУ і РО ДПСУ). Та водночас (мабуть, помилково) зменшив їм розмір надбавки за вислугу років.

Публікуємо повний текст урядової постанови від 14 липня 2021 р. № 729, якою внесені зміни до постанови КМУ від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та роз'яснення.

Текст постанови:


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2021 р. № 729

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 77, ст. 2374; 2018 р., № 20, ст. 662) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

--------------------

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

1. Абзац шостий пункту 1 виключити.

2. У пункті 3 слова “Службою зовнішньої розвідки” замінити словами “розвідувальними органами”.

3. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“Установити, що посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів (крім військовослужбовців строкової військової служби) встановлюються відповідно до розмірів посадових окладів, установлених цією постановою для відповідних посад військовослужбовців Збройних Сил (додаток 2), із коефіцієнтом:

для військовослужбовців кадрового складу – 1,8;

для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, – 1,4.”.

4. Підпункт 2 пункту 5 після слова “відсотків” доповнити словами і цифрами “(для військовослужбовців розвідувальних органів — не менш як 30 відсотків)”.

5. Підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

“1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців розвідувальних органів), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 16, а військовослужбовцям розвідувальних органів (крім військовослужбовців строкової військової служби) — в розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік вислуги років, але не більше 50 відсотків посадового окладу.”.

6. Додаток 5 до постанови виключити.


Роз'яснення

Розвідувальними органами, згідно із законом про розвідку, в Україні є:

  • Служба зовнішньої розвідки України;
  • розвідувальний орган Міністерства оборони України (тобто ГУР МОУ);
  • розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (ДПСУ).

Пунктами 1 та 6 з постанови № 704 виключений додаток №5, який до цього визначав розміри посадових окладів військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки та розвідувальних органів (28-58 тарифний розряд) та пунктом 3 встановлюється, що тепер посадові оклади у розвідувальних органах визначатимуть відповідно до окладів військових ЗСУ (додаток №2 ПКМУ №704) шляхом множення на коефіцієнт 1,8 (для кадрового складу розвідки) або 1,4 (для інших військовослужбовців розвідувальних органів).

Пунктом 4 встановлюється мінімальний розмір премії у 30%, тоді як для решти військовослужбовців він складає 10%.

Пунктом 5 встановлюється особливий порядок нарахування надбавки за вислугу років. І хоча максимальний розмір надбавки залишився 50%, фактичний її розмір зменшений у порівнянні з тим що був. Адже раніше надбавка згідно з додатком № 16 рахувалась у відсотках від посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням. Новий же порядок визначає рахувати надбавку у відсотках лише від посадового окладу без урахування окладу за звання.

Старий порядок (який залишився чинним для військових ЗСУ та інших відомств) виглядає так:

додаток 16 пкму 704

Новий порядок нарахування надбавки для військовослужбовців розвідувальних органів:

Новий порядок нарахування надбавки для військовослужбовців розвідувальних органів

Зазначимо, що постанову готувало Міністерство оборони України.