За п'ять років із ЗСУ звільнилось 130 тисяч військових

За п'ять років із ЗСУ звільнилось 130 тисяч військових

Попри запровадження впродовж останніх років комплексу мотиваційних чинників (підвищення грошового забезпечення, запровадження компенсації за піднайом, підвищення виплат в ООС) відтік військових кадрів продовжується.

Про це йдеться у затвердженій 14 вересня міністром оборони Концепції військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року.

Ключовою проблемою, що негативно впливає на укомплектованість ЗСУ, є наявність тенденції щодо скорочення кількості громадян з належними особистими морально-діловими та професійними якостями, які бажають проходити службу за контрактом, та збереження динаміки плинності кадрів, а саме відтік кваліфікованих та досвідчених військовослужбовців, відсутність у них бажання тривалого проходження військової служби.

У документі зазначається, що з початку 2017 року прийнято на військову службу за контрактом до Збройних Сил України 150 тисяч осіб на посади рядового та сержантського складу і близько 12 тисяч осіб на посади офіцерського складу. Водночас звільнено зі служби близько 110 тисяч солдатів, сержантів та близько 17 тисяч офіцерів.

При цьому переважна кількість звільнених солдатів і сержантів – близько 77 тисяч (72%), не виявили бажання укладати наступний контракт та звільнилися після закінчення контракту. З цієї ж причини звільнилося близько 10 тисяч офіцерів (58%).

Основними причинами відтоку кадрів у Міноборони вважають низький рівень патріотичного виховання, відсутність потужної реклами військової служби на рівні держави, існуючу систему управління кар'єрою та підготовки військових, не конкурентний на ринку рівень грошового забезпечення, відсутність житла, малий розмір компенсацій за піднайом, не дотримання командирами розпорядку дня та непрацюючі пільги, що існують на папері.

У відомстві очікують, що оновлена кадрова політика, сприятиме досягненню високого рівня мотивації персоналу ЗСУ до проходження служби, створення умов для кар'єрного зростання та забезпечення конкурентоспроможності професій військового на ринку праці України.

Досягти цього планують через такі проміжні цілі:

  1. Впровадження у військовій кадровій політиці принципів та підходів, прийнятих у ЗС держав – членів НАТО.
  2. Переведення ЗСУ на комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом, поступове зменшення обсягів призову на строкову службу.
  3. Створення ефективної, побудованої за принципами НАТО системи управління кар'єрою військовослужбовців за військовим званням. Запровадження прозорого і доброчесного підбору, розстановки, присвоєння чергових військових звань та призначення на посади військовослужбовців.
  4. Уточнення повноважень командирів щодо прийняття кадрових рішень та основних завдань і функцій служб персоналу Міноборони та Збройних Сил.
  5. Розвиток людського капіталу Збройних Сил, зокрема через модернізацію системи охорони здоров'я, соціального захисту, забезпечення гендерної рівності.
  6. Розвиток професійного сержантського (старшинського) складу.
  7. Створення ефективної та прозорої системи грошового забезпечення військовослужбовців, побудованої на основі ієрархії військових звань.
  8. Розвиток системи військової освіти та підготовки персоналу на основі принципів і стандартів НАТО, підготовка за євроатлантичними стандартами офіцерського та сержантського складу.