Міноборони уточнило порядок оплати відряджень

Міноборони заборгувало військовим 1,5 млрд грн

Міністерство оборони внесло зміни до Інструкції про відрядження військовослужбовців Збройних Сил України в частині, що стосується відшкодування витрат на відрядження.

Зміни внесені наказом МО № 273 від 9 вересня 2021 року та набули чинності з 8 листопада.

Якщо раніше аванс на відрядження можна було отримати як готівкою так і на картку. То тепер його виплачуватимуть лише на платіжну картку. Готівкою можна виплачувати лише військовим, яких у відрядження направляє військова частина (установа), на яку законодавством покладено завдання з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності.

Унормували виплати за відрядження у підрозділи в межах однієї частини, для чого 20 пункт Інструкції доповнили новим абазем такого змісту:

«У випадку направлення військовослужбовців у відрядження до підрозділу цієї ж військової частини (організації, установи), який розташований в іншому населеному пункті, виплата добових та відшкодування витрат на найм житлового приміщення здійснюється за наявності на посвідченні про відрядження відмітки про дати прибуття військовослужбовця в пункт (пункти) відрядження та вибуття з нього (них), що засвідчується підписом командира (начальника, керівника) підрозділу, у який був направлений військовослужбовець у відрядження»

Також у новій редакції викладений 18 пункт, який стосується необхідності документального підтвердження витрат у відрядженні:

«18. Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, документів в оригіналі, що підтверджують факт проживання (надання послуг з розміщення), отриманих з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого військовослужбовця, у тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат на його придбання є такий пакет документів: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрукована на папері частина електронного авіаквитка із вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира або роздрукований на папері електронний посадковий талон, отриманий у разі онлайн-реєстрації на авіарейс.

У такому разі, коли електронний авіаквиток є частково використаним, до звіту також додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються прізвище та ініціали відрядженого військовослужбовця, вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з поверненням частково використаного квитка.

У такому разі, коли авіаквиток (оформлений на паперовому бланку) є нероздільним і частково використаним, до звіту додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються прізвище та ініціали відрядженого військовослужбовця, вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з поверненням частково використаного квитка, а також копія авіаквитка, завірена головним бухгалтером підприємства або уповноваженою на це особою.

У разі втрати, знищення або пошкодження оригіналу відривної частини посадкового талона пасажира відрядженому військовослужбовцю з дозволу командира (начальника, керівника) можуть бути відшкодовані витрати на придбання електронного авіаквитка за умови надання оригіналу довідки авіаперевізника, якою засвідчено стан замовлення та статус електронного квитка, придбаного для окремого пасажира, факт використання електронного квитка повністю за визначеним маршрутом.

У разі використання електронного посадкового документа на проїзд залізничним транспортом підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадковий документ (у разі перевезення багажу — роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) — роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

У разі повернення електронного посадкового документа на проїзд залізничним транспортом до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

Інформацію про наявність та статус електронного посадкового документа можна перевірити на офіційному вебсайті публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця».

У разі здійснення Інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення підставою для відшкодування витрат на придбання електронного квитка є роздрукований на паперовому носії проїзний документ.

У разі повернення проїзного документа на автобусні пасажирські перевезення до звіту додаються роздруковані на паперовому носії документи на повернення або лист (акт, довідка) про повернення проїзного документа, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з його поверненням.

У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на папері документ на повернення.

Витрати, понесені у зв’язку з відрядженням, не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), військовослужбовцю не відшкодовуються.

Витрати, понесені у зв’язку з поверненням відрядженим військовослужбовцем квитка на поїзд, літак або інший транспортний засіб, можуть бути відшкодовані з дозволу командира (начальника, керівника) лише з поважних причин (рішення про відміну відрядження, відкликання з відрядження тощо), за наявності документа, що засвідчує вартість цих витрат.».