Держслужба спецзв'язку та захисту інформації

Емблема ДССЗЗІ України
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань відповідно до закону.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України спрямовує свою діяльність на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз та є складовою сектору безпеки і оборони України.

Затверджена законом загальна чисельність Служби складає 7500 осіб, у тому числі 6095 військовослужбовців.


Структура Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України


Знак Адміністрації ДССЗЗІ
Адміністрація Держспецзв'язку
м. Київ


Територіальні органи

Знак Адміністрації ДССЗЗІ
Головне управління урядового зв'язку
м. Київ

Знак Адміністрації ДССЗЗІ
Управління Держспецзв'язку в областях


Територіальні підрозділи

Знак 2 твуз
2 територіальний вузол урядового зв'язку
м. Харків

Знак 3 твуз
3 територіальний Одеський вузол урядового зв'язку
м. Мирогород Полтавської області

Знак 4 твуз
4 територіальний вузол урядового зв'язку
м. Рівне

Знак 7 твуз
7 територіальний вузол урядового зв'язку
м. Львів

Знак 8 твуз
8 територіальний вузол урядового зв'язку
с. Набережне Біляєвського району Одеської області

Знак 10 твуз
10 територіальний вузол урядового зв'язку
смт. Миропіль Романівського району Житомирської області


Заклади та установи

Знак навчального закладу
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації НТУ "КПІ"
м. Київ
Знак ДНДІ ДССЗЗІ
Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
м. Київ
Знак Адміністрації ДССЗЗІ
Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам
м. Київ

Знак Адміністрації ДССЗЗІ
Управління охорони Держспецзв'язку
м. Київ

Знак Адміністрації ДССЗЗІ
Департамент забезпечення Держспецзв'язку
м. Київ

Знак Адміністрації ДССЗЗІ
Медичний центр Держспецзв'язку
м. Київ

Знак Адміністрації ДССЗЗІ
Галузевий державний архів Держспецзв'язку
м. Київ


Головне управління та підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку

Знак ГУ та Упр Урядового зв'язку
Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку
м. Київ

Знак ГУ та Упр Урядового зв'язку
Підрозділи (управління, відділи) урядового фельд’єгерського зв’язку


Підприємства, що входять до сфери управління Держспецзв'язку

 • Концерн радіомовлення радіозв’язку та телебачення, Київ
 • Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса», Київ
 • Державне підприємство спеціального зв’язку, Київ
 • Приватне акціонерне товариство «Український інститут із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури «Діпрозв’язок», Київ
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку», Київ
 • Державне підприємство «Харківський обласний радіотелевізійний передавальний центр», Харків
 • Державне підприємство «Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр», Одеса
 • Державне підприємство «Радіотелевізійний передавальний центр Автономної Республіки Крим», Херсон
 • Державне підприємство «Радіопередавальний центр», Бровари
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», Одеса
 • Державне підприємство «Одеський науково-дослідний інститут зв’язку», Одеса
 • Державне підприємство «Державний інститут по розвідуванню і проектуванню об’єктів зв’язку «Укрзв’язокпроект», Одеса
 • Державне підприємство «Українські спеціальні системи», Київ
 • Державне підприємство «Державний центр інформаційної безпеки», Київ
 • Державне госпрозрахункове підприємство «Укрінформзв’язок», Київ
 • Державне підприємство «Будівельно-монтажне управління № 168», Харків
 • Казенне підприємство «Укрспецзв’язок», Київ
Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Закон України 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"
Закон України 23.03.2015 № 2461-VIII "Про загальну чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"
Указ Президента України від 05.05.2020 № 166/2020 "Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами"
Наказ Адміністрації ДССЗЗІ від 03.03.2018 № 132 "Про затвердження Зразків знаків розрізнення для військовослужбовців та курсантів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України"