Конструкторським бюро «Південне» запатентовано нову зенітну керовану ракету

Ukrainian Military Pages

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» 10 травня отримало патент на зенітну керовану ракету нової конструкції. Заявка на видачу патенту до Українського інституту промислової власності («Укрпатент») була подана торік у жовтні.

Згідно опису зенітна керована ракета, складається з відсіку наведення з притупленим радіопрозорим обтічником оживальної форми, відсіку керування, реактивного силового блока, бойового відсіку з вкладною осколково-фугасною бойовою частиною, маршевого РДТП (ракетний двигун твердого палива), крил, розташованих біля центра мас, хвостового відсіку з аеродинамічними рулями, до того ж крила та рулі повернуті під кутом 45˚ до площин стабілізації, а реактивний силовий блок і бойовий відсік утворюють єдиний 30 відсік.

ЗКР відрізняється тим, що реактивний силовий блок виконаний у вигляді паралелепіпеда зі закругленими ребрами, на гранях якого рядами встановлені імпульсні двигуни, поздовжні осі яких перпендикулярні поверхням граней та паралельні площинам стабілізації, осі симетрії граней реактивного силового блока співпадають з площинами стабілізації ЗКР, до того ж імпульсні двигуни на взаємно перпендикулярних гранях розташовані зі зміщенням.

В результаті:

  • підвищена керованість ЗКР на будь-якій ділянці траєкторії при одночасному вмиканні необхідної кількості імпульсні РДТП;
  • забезпечується технологічність збирання відсіку та технологічність конструкції;
  • забезпечується необхідна точність стрільби.

Відомі ЗКР, в яких імпульсні рушійні (двигунні) установки касетного типу використовують для миттєвого керування ракетою «Ерінт-1» [1] і здатні створювати корегувальні зусилля в поперечному напрямку радіального розрізу літального пристрою [2], оснащені групою бокових сопел, радіально розташованих в зовнішній області сопла маршового двигуна, що задіюються при необхідності створення бокових корегуючих зусиль.

До недоліків таких ЗКР слід віднести неможливість їх керуванням протягом усього польоту ракети. Створення бокових керуючих зусиль в даному випадку можливе лише на ділянці роботи маршового двигуна.

Найближчим до корисної моделі за сукупністю суттєвих ознак є ЗКР з реактивним сопловим блоком для створення керуючих сил, що діють в поперечному напрямку, оснащена групою одиничних імпульсних двигунів (малогабаритних РДТП), розташованих радіально у кілька рядів, 15 які створюють бокові корегуючі зусилля протягом усього польоту керованої ракети незалежно від режиму роботи маршового двигуна [3].

До недоліку найближчого аналога слід віднести збільшення ваги силового блока, так як монтаж одиничних імпульсних двигунів проводиться по внутрішній циліндричній поверхні. Крім цього така схема застосовується тільки для керованих ракет, що обертаються навколо поздовжньої осі.

Читати також:Аналіз світових напрямків розвитку зенітних керованих ракет та підходи до створення сучасних вітчизняних ЗКР

Для стабілізованих ракет на початковій ділянці польоту до набирання швидкості, ракета по каналу «крен» не керується. Корисна модель спрямована на створення простої та технологічної конструкції, що забезпечить газодинамічне керування по трьом каналам керування на початковій та кінцевій ділянках руху ракети. Також така схема використовується для керованих ракет, які обертаються навколо поздовжньої осі.

При використовуванні стабілізованих ракет, на початковій ділянці польоту до набору швидкості, ракета по каналу «крен» не керується.

Поставлено технічну задачу:

  • забезпечити підвищення керованості ЗКР на будь - якій ділянці траєкторії за рахунок 30 одночасного ввімкнення необхідної кількості імпульсних двигунів;
  • забезпечити технологічність збирання відсіку (у внутрішньому об'ємі відсіку імпульсних РДТП) та технологічність конструкції;
  • підвищити точність стрільби.

Новими суттєвими ознаками є: реактивний силовий блок виконаний у вигляді паралелепіпеда з закругленими ребрами, на гранях якого рядами встановлені імпульсні двигуни, поздовжні осі яких перпендикулярні поверхням граней та паралельні площинам стабілізації ЗКР, до того ж імпульсні двигуни на взаємно перпендикулярних гранях розташовані зі зміщенням.

Сукупність цих ознак забезпечує отримання нового технічного результату забезпечення керованості ЗКР на будь-якій ділянці траєкторії та підвищення точності стрільби.

Рішення технічної задачі забезпечується тим, що реактивний силовий блок виконаний у вигляді паралелепіпеда з закругленими ребрами, на гранях якого рядами встановлені імпульсні двигуни, поздовжні осі яких перпендикулярні поверхням граней та паралельні площинам 50 стабілізації, осі симетрії граней реактивного силового блока співпадають з площинами стабілізації ЗКР та повернуті на 45° відносно площин розташування аеродинамічних рулів, крім того імпульсні РДТП на взаємно перпендикулярних гранях розташовані зі зміщенням на півкроку установки.

Для пояснення роботи запропонованої корисної моделі прикладені креслення, де на фіг. 1 55 показаний поздовжній розріз ЗКР, на фіг. 2 показаний поперечний розріз (А - А) відсіку з імпульсними двигунними установками, а на фіг. 3 розгортка W поверхні А, розріз якої показаний на фіг. 2, де:

Ukrainian Military Pages
поз. 1 - реактивний силовий блок;
поз. 2 - корпус;
поз. 3 - грань корпуса силового блока;
поз. 4 - посадкове місце під імпульсний двигун;
поз. 5 - імпульсний двигун;
поз. 6 - нарізне з'єднання;
поз. 7 - яруси імпульсних двигунів;
поз. 8 - ряди імпульсних двигунів;
поз. 9 - бойове оснащення
Ukrainian Military Pages
Ukrainian Military Pages

Робота запропонованої корисної моделі здійснюється наступним чином: в ЗКР після виходу з ТПК за командами системи керування (у відповідності до програми польоту) здійснюється ввімкнення необхідної кількості одиничних імпульсних двигунів в потрібному напрямку для творення корегуючого зусилля за трьома каналами керування.

Внаслідок технологічності конструкції реактивного силового блока, імпульсні РДТП підключаються від єдиної системи керування і створюють бокові та обертаючі корегуючі зусилля на різних ділянках траєкторії польоту ЗКР, наприклад під час виходу з ТПК на ділянці схилення (початкова ділянка керованого польоту ЗКР) та на ділянці наведення на ціль (кінцева ділянка польоту ЗКР) з необхідними перевантаженнями і забезпечує задану точність стрільби.

Таким чином поставлена технічна задача вирішена та досягнутий новий технічний результат.


Примітки

[1]. Проектування зенітних керованих ракет. - М., МКІ, 5 2001р.

[2]. Патент США № 4003531, НКІ 244.3.22, 1975 р.

[3]. Патент Франції № 2469345, МКІ В64С 15/00, 1979 р.


Читати також:КБ «Південне» спільно з Rheinmetall Defence розробляє мобільний комплекс протидії БПЛА


Використані джерела:
Патент України №125268, офіційний веб-сайт ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

довідник озброєння і військової техніки