Порядок проведення службових розслідувань змінять

Порядок проведення службових розслідувань змінять

Військовою службою правопорядку спільно з військовими юристами готуються зміни до Порядку проведення службового розслідування у ЗСУ, затв. наказом МОУ від 21.11.2017 №608.

Про це повідомляє Юридична служба Збройних Сил України.

На даний час проект наказу знаходиться на погодженні. Основні зміни спрямовані на:

  • усунення правових колізій між Порядком та вимогами статутів ЗСУ;
  • удосконалення процесу застосування дисциплінарної влади командирами;
  • спрощення порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  • удосконалення процесу проведення службового розслідування та службової перевірки, завдяки внесенню інших «технічних» правок в Порядок.

Щодо усунення правових колізій між Порядком та вимогами статутів Збройних Сил України.

У статті 83 Дисциплінарного статуту визначено, що на військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені цим Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.

Відповідно до статті 84 Дисциплінарного статуту, прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування, яке проводиться з метою уточнення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини, а в статті 86 Дисциплінарного статуту законодавець визначає, що в разі якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення.

Враховуючи вище викладене, до Порядку запропоновано вести наступні зміни:

1. Абзацом першим пункту 1 розділу II пропонується визначити, що службове розслідування може призначатися за відповідних підстав. Запропонована зміна тісно переплітається із положеннями статті 86 Дисциплінарного Статуту, яка визначає, що в разі якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення і в такому разі не обов'язково проводити службове розслідування, за виключенням випадків прямо передбачених в законодавстві.

2. Унормовано підстави за яких може проводитися службове розслідування.

3. Крім того, у змінах до Порядку пропонується вилучити абзац 14 пункту 1 розділу II (підстави призначення службового розслідування), відповідно до якого визначалась необхідність призначення службового розслідування, якщо за характером вчиненого правопорушення на військовослужбовця буде накладено дисциплінарне стягнення, застосування якого призведе до позбавлення військовослужбовця премії повністю або частково, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, накладення дисциплінарного стягнення, внаслідок чого військовослужбовець буде понижений у посаді, понижений у військовому званні, позбавлений військового звання, звільнений з військової служби.

Дане положення перешкоджало своєчасному та повному застосуванні дисциплінарної влади командира, підтримки військової дисципліни на належному рівні та суттєво збільшувало кількість паперового документообігу в Збройних Силах України.

4. пункт 2 розділу II пропонується доповнити нормами, відповідно до яких службове розслідування не призначаються, а саме:

  • у разі надходження анонімних повідомлень, заяв, скарг, за виключенням випадку, коли правопорушення стосується порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а наведена інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;
  • якщо причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, ступінь вини, розмір заподіяної матеріальної шкоди та інші обставини, які мають значення для прийняття рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення, не потребують додаткового встановлення (уточнення), або їх встановлено під час проведення інспектування, інвентаризації, аудиту, за рішенням суду.

5. Пропонується Пункт 3 розділу II доповнити новим абзацом, який встановлює, що крім іншого, службове розслідування проводиться й для встановлення причин виникнення матеріальної шкоди, у разі виявлення факту заподіяння такої, її розміру та винних осіб.

В такому випадку, в рамках проведення службового розслідування, можливо встановити причини та умови, що сприяли вчиненню даного правопорушення, визначити ступінь вини особи (осіб) та прийняти рішення, щодо застосування відповідного правомірного дисциплінарного стягнення до винних осіб.

Зазначена норма застосовується відповідно до частини 2 статті 86 Дисциплінарного Статуту, якою визначено, що під час накладення дисциплінарного стягнення та обрання його виду враховується: характер та обставини вчинення правопорушення, його наслідки, попередня поведінка військовослужбовця, а також тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби.

Читати також:Як паперова чума накриває українську армію

довідник озброєння і військової техніки