Топ ОПК - 2021: Щорічний рейтинг підприємств ОПК України

останнє оновлення 07.09.21 Щорічний рейтинг українських підприємств, які виробляють продукцію (надають послуги) військового та ...

четвер, 29 жовтня 2020 р.

Сержантів, які при переатестації на нові звання, отримають негативну характеристику звільнять із ЗСУ

Автор: Андрій Шинко
Сержантів чекає переатестація і зміни у грошовому забезпеченні

Таку вимогу містить Порядок проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу на нові звання.

Порядок, затверджений наказом МОУ від 14.05.2020 №149, виданий з метою приведення звань сержантів у відповідність до закону №205-ІХ, що ввів нові звання (якій, як ми писали, не є коректним внаслідок втрати чинності цього переліку згідно з законом №680-IX від 04.06.2020). Проте в даному випадку це не принципово і на сам порядок переатестації не впливає.

Згідно з наказом переатестація у військових званнях має бути проведена у тримісячний строк після внесення змін до штатів, а військових, які виконують завдання у районах ведення бойових дій, – у тримісячний строк після завершення виконання завдань.

Переатестація і присвоєння звань «головний сержант», «штаб-сержант» («штаб-старшина»), «майстер-сержант» («майстер-старшина»), здійснюватиметься за місцем проходження служби або служби у військовому резерві. Звання «старший майстер-сержант» («старший майстер-старшина») присвоює командувач окремого роду військ (сил), «головний майстер-сержант» («головний майстер-старшина») – командувачі видів та головнокомандувач ЗСУ.

Перед проведенням переатестації, безпосереднім командиром з військовослужбовцями, які мають звання «старшина», «прапорщик», «старший прапорщик» («мічман», «старший мічман»), проводяться індивідуальні бесіди, в ході яких з'ясовується їх бажання продовжувати військову службу на посадах сержантського і старшинського складу.

Атестацію складає безпосередній командир, висновок здійснює прямий командир військовослужбовця. Далі атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії, яка приймає рішення про присвоєння нового звання або звільнення з військової служби.

Сержантам і старшинам, які підлягають переатестації (в тому числі тим які займають офіцерські посади) присвоюються відповідні військові звання:

  • «старшина» – «головний сержант»
  • «прапорщик» («мічман») – «штаб-сержант» («штаб-старшина»)
  • «старший прапорщик» («старший мічман») – «майстер-сержант» («майстер-старшина»)

Військовослужбовцям і резервістам, які займають посади, за якими штатами передбачено військові звання вищого сержантського складу («майстер-сержант» («майстер-старшина»), «старший майстер-сержант» («старший майстер-старшина»), «головний майстер-сержант» («головний майстер-старшина»)), звання присвоюються згідно зі штатно-посадовими категоріями цих посад.

Сержанти і старшини, які на момент переатестації займають посади рядового складу, підлягають призначенню на посади сержантського і старшинського складу. У разі потреби такі військові направляються на курси багаторівневої підготовки.

У разі відсутності посад сержантського і старшинського складу, негативної атестації, відмови військовослужбовців від переміщення по службі на сержантські посади або направлення на підготовку, такі військовослужбовці звільняються з військової служби у встановленому законодавством порядку без присвоєння нових військових звань.

Громадянам, які мають звання запасу або резерву «старшина», «прапорщик», «старший прапорщик» («мічман», «старший мічман») нові військові звання присвоюються одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом або призову за мобілізацією.