Сержантів, які при переатестації на нові звання, отримають негативну характеристику звільнять із ЗСУ

Автор: Андрій Шинко
Сержантів чекає переатестація і зміни у грошовому забезпеченні

Таку вимогу містить Порядок проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу на нові звання.

Порядок, затверджений наказом МОУ від 14.05.2020 №149, виданий з метою приведення звань сержантів у відповідність до закону №205-ІХ, що ввів нові звання (якій, як ми писали, не є коректним внаслідок втрати чинності цього переліку згідно з законом №680-IX від 04.06.2020). Проте в даному випадку це не принципово і на сам порядок переатестації не впливає.

Згідно з наказом переатестація у військових званнях має бути проведена у тримісячний строк після внесення змін до штатів, а військових, які виконують завдання у районах ведення бойових дій, – у тримісячний строк після завершення виконання завдань.

Переатестація і присвоєння звань «головний сержант», «штаб-сержант» («штаб-старшина»), «майстер-сержант» («майстер-старшина»), здійснюватиметься за місцем проходження служби або служби у військовому резерві. Звання «старший майстер-сержант» («старший майстер-старшина») присвоює командувач окремого роду військ (сил), «головний майстер-сержант» («головний майстер-старшина») – командувачі видів та головнокомандувач ЗСУ.

Перед проведенням переатестації, безпосереднім командиром з військовослужбовцями, які мають звання «старшина», «прапорщик», «старший прапорщик» («мічман», «старший мічман»), проводяться індивідуальні бесіди, в ході яких з'ясовується їх бажання продовжувати військову службу на посадах сержантського і старшинського складу.

Атестацію складає безпосередній командир, висновок здійснює прямий командир військовослужбовця. Далі атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії, яка приймає рішення про присвоєння нового звання або звільнення з військової служби.

Сержантам і старшинам, які підлягають переатестації (в тому числі тим які займають офіцерські посади) присвоюються відповідні військові звання:

  • «старшина» – «головний сержант»
  • «прапорщик» («мічман») – «штаб-сержант» («штаб-старшина»)
  • «старший прапорщик» («старший мічман») – «майстер-сержант» («майстер-старшина»)

Військовослужбовцям і резервістам, які займають посади, за якими штатами передбачено військові звання вищого сержантського складу («майстер-сержант» («майстер-старшина»), «старший майстер-сержант» («старший майстер-старшина»), «головний майстер-сержант» («головний майстер-старшина»)), звання присвоюються згідно зі штатно-посадовими категоріями цих посад.

Сержанти і старшини, які на момент переатестації займають посади рядового складу, підлягають призначенню на посади сержантського і старшинського складу. У разі потреби такі військові направляються на курси багаторівневої підготовки.

У разі відсутності посад сержантського і старшинського складу, негативної атестації, відмови військовослужбовців від переміщення по службі на сержантські посади або направлення на підготовку, такі військовослужбовці звільняються з військової служби у встановленому законодавством порядку без присвоєння нових військових звань.

Громадянам, які мають звання запасу або резерву «старшина», «прапорщик», «старший прапорщик» («мічман», «старший мічман») нові військові звання присвоюються одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом або призову за мобілізацією.