Наявність трьох дітей не звільняє резервіста від призову

Президенту дали право призивати резервістів без мобілізації

Якщо для звичайного військовозобов'язаного існує двадцять причин для звільнення або відстрочки від призову за мобілізацією то для звільнення від призову резервіста лише п'ять.

Нещодавно Верховна Рада надала Президенту право своїм рішенням оголошувати призов резервістів оперативного резерву першої черги терміном до шести місяців без оголошення мобілізації. На відміну від мобілізації військовозобов'язаних, призов резервістів майже не передбачає причин звільнення або відстрочки від нього.

Зокрема згідно зі статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відстрочка від призову під час мобілізації надається військовозобов'язаним на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; які самостійно виховують дитину віком до 18 років; або на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю та з інших причин.

Резервісти ж можуть бути звільнений від виконання обов'язків служби у військовому резерві з таких причин (пункт 35 Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затв. Указом Президента №618-2012р.):

  • смертю близького родича, яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;
  • хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
  • перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;
  • потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
  • складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Варто зазначити, що також є пункт «за іншими обставинами – за рішенням командира військової частини», що дозволяє командиру приймати рішення, які виходять за межі вказаних пунктів, проте це його право, а не обов'язок.

Аналогічна ситуація і з навчальними зборами. Якщо для резервістів ті самі п'ять причин, то для військовозобов'язаних, статтею 30 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» встановлено 14 причин.

Зокрема від зборів звільняються військовозобов'язані, які мають дітей віком до 3 років або трьох і більше дітей віком до 16 років; вагітні військовозобов’язані-жінки; особи, які працюють у сільському господарстві, – в період посівних і збиральних робіт; педагогічні працівники, – в період проведення занять; студенти, які навчаються за денною, дуальною і вечірньою формами; звільнені з військової служби, – протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів; священнослужителі; кандидати в народні депутати України та ін.

Водночас ухилення від зборів для обох категорій карається однаково.

Так, згідно зі статтею 337 Кримінального кодексу, ухилення військовозобов'язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів – карається штрафом від 8500 грн до 11900 грн або виправними роботами на строк до двох років.

Нагадаємо, що резервістом можна стати добровільно (підписати контракт) або примусово.

Відповідно до ч. 1 статті 26-2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у резерві.

Крім того, контракт на службу у резерві не може бути припиненим (розірваним) в особливий період, а громадянин, який його уклав та зарахований до військового оперативного резерву першої черги, продовжує службу у резерві до завершення особливого періоду.