У ЗСУ запроваджують обов'язкову ротацію за посадами

У ЗСУ запроваджують обов'язкову ротацію за посадами

У Збройних Силах України запровадять обов'язкову ротацію (переміщення на рівнозначні посади) через кожні 3-5 років, а також рейтингове оцінювання кожного військовослужбовця.

Це передбачає Концепція військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року, яку 14 вересня затвердив міністр оборони Андрій Таран.

У документі зазначається, що ключовою проблемою, яка негативно впливає на укомплектованість ЗСУ, є скорочення кількості громадян з належними особистими морально-діловими та професійними якостями, які бажають проходити службу за контрактом, та збереження динаміки плинності кадрів, а саме відтік кваліфікованих та досвідчених військовослужбовців, відсутність у них бажання тривалого проходження військової служби.

Як ми вже писали, за останні п'ять років із ЗСУ звільнилось близько 127 тисяч солдатів, сержантів та офіцерів. При цьому переважна кількість звільнених – близько 87 тисяч (69%), не виявили бажання укладати наступний контракт та звільнилися після закінчення контракту.

Змінити це має нова кадрова політика, яка ставить за мету досягнення восьми цілей.

Одна з них – це створення ефективної, побудованої за принципами НАТО, системи управління кар'єрою військовослужбовців за військовим званням. Запровадження прозорого і доброчесного підбору, розстановки, присвоєння чергових військових звань та призначення на посади військовослужбовців.

Зокрема передбачається покласти в основу управління кар'єрою військовослужбовців принципи людиноцентричності з урахуванням гендерних аспектів та обов'язкової ротації (переміщення на рівнозначні посади) на військових посадах через кожні три-п'ять років.

Також планується впровадження євроатлантичних принципів та підходів до оцінки військовослужбовців, алгоритмів управління кар'єрою за військовим званням та докорінно змінити сам порядок присвоєння військових звань.

Просування по службі відбуватиметься за рейтинговим принципом на підставі оцінювання результатів службової діяльності з урахуванням людських якостей, рівня військової освіти, індивідуальних показників підготовки та побажань персоналу.

Крім того, до 2025 року мають оптимізувати співвідношення чисельності військовослужбовців за категоріями, що становитиме: солдатів і сержантів – 70%, курсантів – 5%, офіцерів – 25%, з яких 0,3% генералів, 40% старших офіцерів та 59,7% молодших офіцерів.

Для цього планується переглянути штатно-посадові категорії за посадами та відповідно понизити їх для зменшення чисельності старших офіцерів у Збройних Силах України.