Підняти грошове забезпечення військовим дозволить модернізація системи оплати праці, – Мінекономіки

грошове забезпечення

Уряд вдосконалить структуру грошового забезпечення, зокрема запровадить єдиний механізм визначення окладів за званнями військовослужбовців різних відомств та поліцейських.

Мінекономіки розробило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Плану заходів з модернізації систем оплати праці в державному секторі до 2024 року». Наразі його направлено на погодження причетним центральним органам виконавчої влади.

Виконання завдань, визначених Планом заходів, дозволить розв’язати низку проблем чинної системи оплати праці працівників бюджетної сфери та грошового забезпечення силових структур і правоохоронних органів. Зокрема, передбачено:

  • запровадження єдиного механізму визначення окладів за військовими званнями військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та окладів поліцейських за спеціальними званнями та забезпечення конкурентного рівня грошового забезпечення всіх силових структур та правоохоронних органів на єдиних засадах внаслідок вдосконалення його структури;
  • підвищення загального рівня заробітної плати працівників окремих галузей бюджетної сфери з метою наближення його до рівня у приватному секторі й економіці в цілому;
  • посилення ролі сталої частки (посадового окладу) в структурі заробітних плат, зокрема шляхом поетапного підвищення розміру ставки працівника 1-го тарифного розряду ЄТС до величини 70 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
  • підвищення престижу та мотивації працівників до роботи в бюджетних галузях економіки шляхом забезпечення справедливої і обґрунтованої диференціації розмірів посадових окладів та міжпосадових співвідношень залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, вимог освітньо-кваліфікаційного рівня посади;
  • впровадження єдиних підходів та зміна системи регулювання оплати праці працівників, задачі, функції й повноваження яких є аналогічними із працівниками інших державних органів однакового рівня юрисдикції, відповідальності, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу.

Зауважимо, що стосовно військових імовірно йдеться про запровадження так званої американської системи грошового забезпечення засновоної на окладі за звання (замість двох: за звання та за посадою), про введення якої Міноборони говорить ще з 2019 року.