Текст указу про зміцнення обороноздатності держави та підвищення привабливості військової служби

Текст указу про зміцнення обороноздатності держав

Оприлюднено повний текст Указу №36/2022 від 1 лютого 2022 року «Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36/2022

Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії

З метою забезпечення державного суверенітету, захисту прав і свобод громадян, посилення обороноздатності держави, розвитку професійної складової Збройних Сил України постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) ужити в установленому порядку заходів щодо безумовного виконання вимог статті 35 Закону України «Про національну безпеку України» під час формування Бюджетної декларації на 2023 — 2025 роки;

2) забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», передбачивши фінансування на поступове підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України до рівня, визначеного Указом Президента України від 30 грудня 2021 року № 688/2021 «Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України»;

поетапного збільшення чисельності Збройних Сил України в період з 2022 по 2025 роки на 100 000 осіб для підвищення оборонних спроможностей держави;

запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

2. Міністерству оборони України:

1) розробити концепцію поступового переходу до формування Збройних Сил України на професійній основі, передбачивши:

збільшення термінів дії контрактів;

збільшення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної заробітної плати;

формування системи спеціальної підготовки та перепідготовки військовослужбовців, які уклали довготермінові контракти;

2) прискорити розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, передбачивши запровадження спеціальної накопичувальної програми для отримання військовослужбовцями власного житла;

З) забезпечити під час реалізації військової кадрової політики впровадження прозорої системи кар’єрного росту військовослужбовців Збройних Сил України, побудованої на рейтинговій оцінці.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 лютого 2022 року

Підпишись на Ukrmilitary у Twitter »»