Міноборони впорядкувало виплату додаткової винагороди

грошове забезпечення

Міністерство оборони унормувало питання виплати додаткової винагороди військовослужбовцям керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів. При цьому зробили це «заднім числом» — з 1 червня 2023 року.

Зокрема, 22 травня набув чинності наказ Міноборони від 30 квітня 2024 року № 275, яким доповнено Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ новим розділом (положення цього розділу застосовуються з 1 червня 2023 року):

ХХХV. Виплата додаткової винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу під час воєнного стану (особливого періоду)

1. На період дії воєнного стану військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), додаткова винагорода згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» виплачується в розмірах від 15000 до 30000 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу).

Розмір додаткової винагороди за конкретними категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік навчальних військових частин (навчальних центрів, навчальних підрозділів), а також посад керівного та інструкторсько-викладацького складу (далі — Перелік) затверджується Міністром оборони України.

2. Виплата додаткової винагороди здійснюється керівному та інструкторсько-викладацькому складу, який залучається (залучався) до проведення підготовки у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах) (далі — навчальні військові частини):

з дня початку проведення підготовки у навчальних військових частинах до дня її завершення, незалежно від кількості проведених занять керівним та інструкторсько-викладацьким складом за час здійснення підготовки персоналу;

з дня вступу до виконання обов’язків за посадою, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов’язків за посадою, до дня звільнення від виконання обов’язків за посадою, за якою встановлена виплата додаткової винагороди. У разі допущення військовослужбовця до тимчасового виконання обов’язків за посадою, визначеною у Переліку, яка передбачає виплату додаткової винагороди в менших або більших розмірах, виплата такої винагороди здійснюється в розмірі, встановленому за посадою, що тимчасово виконується;

з дня початку виконання завдань, пов’язаних з підготовкою та навчанням особового складу (підрозділів), військовослужбовцям, направленим у службові відрядження для виконання цих завдань, до дня закінчення їх виконання, у розмірах, встановлених Переліком.

Виплата додаткової винагороди здійснюється на підставі наказу командира військової частини, командирам військових частин - на підставі наказу вищого командира за підпорядкованістю.

3. Підтвердження проведення підготовки у навчальних військових частинах здійснюється на підставі таких документів:

розпорядження на здійснення підготовки;

наказу командира навчальної військової частини про організацію проведення підготовки;

розкладу занять;

журналу обліку бойової підготовки;

плану-конспекту проведення занять;

відомості визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ стрільб (водіння);

оціночної відомісті виконання нормативів з предметів навчання.

Підтвердження військовослужбовцям, направленим у службові відрядження для виконання завдань, пов’язаних з підготовкою та навчанням особового складу (підрозділів), часу виконання цих завдань здійснюється командирами навчальних військових частин шляхом повідомлення про це військових частин за місцем штатної служби військовослужбовців.

4. До наказів про виплату додаткової винагороди не включаються військовослужбовці (з числа зазначених у пункті 1 цього розділу):

1) які тимчасово вибули з військової частини зі збереженням посад за місцем служби:

у відпустку зі збереженням грошового забезпечення - за час перебування у відпустці;

за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва)) - за час перебування на лікуванні та у відпустці для лікування;

у службове відрядження, виконання завдань у якому не пов’язане з підготовкою та навчанням особового складу (підрозділів),- за час перебування у відрядженні;

2) у разі якщо особи, які обіймають посади (тимчасово виконують обов’язки за посадами) інструкторського складу (зазначені у пункті 1 цього розділу), не мають відповідного рівня підготовки сержантського (старшинського) та інструкторського складу;

3) у випадках, визначених у пункті 15 розділу ХХХIV цього Порядку.

5. Підготовка проєктів наказів про залучення керівного та інструкторсько-викладацького складу до проведення підготовки та виплату додаткової винагороди покладається на підрозділи, що відповідають за ведення обліку особового складу та здійснюється на підставі рапортів командирів підрозділів про дні фактичного виконання ними заходів щодо підготовки персоналу (з урахуванням вимог пункту 4 цього розділу) та звітних документів щодо проведення підготовки.