Президент затвердив Положення про проходження військової служби іноземцями

Указом Президента України від 12 вересня 2018 року №277/2018 внесені зміни до Положення

Президент підписав указ №248/2016 «Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства»

Указ спрямований на унормування визначеної Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» системи комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України іноземцями та особами без громадянства.

Положенням визначається порядок проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.

Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, можуть бути прийняті у добровільному порядку до Збройних Сил України:
 • військову службу за контрактом осіб рядового складу;
 • військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

З іноземцями, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт про проходження іноземцями чи особами без громадянства відповідного виду військової служби у Збройних Силах України.

Перелік посад, які не можуть бути заміщені іноземцями, визначається наказом Генерального штабу Збройних Сил України.

Основними умовами прийняття на військову службу за контрактом іноземця є:
 • визнання і виконання іноземцем Конституції України та законів України;
 • перебування іноземця на законних підставах на території України;
 • відсутність в іноземця судимості;
 • наявність в іноземця дійсного паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

Відбір іноземців на військову службу проводиться військовими комісаріатами та військовими частинами.

Під час відбору іноземців на посади враховується їх попередній досвід проходження військової служби, спеціальність та освіта.

У військових комісаріатах проводяться:
 • попереднє вивчення особистих якостей іноземців до прийняття на військову службу;
 • направлення іноземців до командирів військових частин для отримання письмової згоди (за необхідності);
 • медичне обстеження іноземців;
 • професійно-психологічний відбір іноземців;
 • перевірка відомостей, поданих іноземцями у порядку, визначеному цим Положенням;
 • оформлення особових справ іноземців;
 • направлення іноземців до військових частин для подальшого прийняття на військову службу.

Перший контракт про проходження військової служби укладається:
 • з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, – строком на 3 роки;
 • з військовослужбовцями у разі їх призначення на посади сержантського і старшинського складу – строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;
 • з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану, – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

У разі відсутності такого досвіду, після прийняття іноземців на військову службу вони направляються до навчальних частин (центрів) та військових частин для підготовки на спеціальних курсах для набуття відповідної військово-облікової спеціальності.Використані джерела:
Указ Президента України від 10.06.2016 №248/2016 «Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства»