Уряд затвердив типове положення про штаб тероборони

Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень

Кабінет Міністрів затвердив типове положення про штаб зони (району) територіальної оборони.

Документ затверджено Постановою КМУ № 1442 від 29 грудня 2021 р.

Типове положення регламентує засади функціонування штабу зони в мирний час та особливий період, визначає його призначення, підпорядкованість, завдання, функції та його структуру.

Штаб є постійно діючим органом управління, який підпорядкований керівнику зони (голові облдержадміністрації) або району тероборони (голові райдержадміністрації).

Типовий штаб зони ТрО (області) складається з таких підрозділів:

 • керівництво (включаючи посадових осіб штабу бригади Сил ТрО);
 • юридична служба;
 • група персоналу;
 • інформаційно-телекомунікаційний вузол;
 • центр планування та управління (у складі відділу планування загальних заходів територіальної оборони, відділу планування спеціальних (бойових) дій підрозділів Сил територіальної оборони, відділу розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділу управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, група напрямків);
 • відділ організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;
 • служба охорони державної таємниці і захисту інформації;
 • відділення цивільно-військового співробітництва;
 • відділення морально-психологічного забезпечення;
 • підрозділ охорони та забезпечення;
 • група сил підтримки;
 • медична служба;
 • відділення логістики (у складі груп тилового та технічного забезпечення);
 • фінансово-економічна служба;
 • служба зв’язків із громадськістю;
 • групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі зони ТрО.

Типовий штаб району ТрО складається з таких підрозділів:

 • керівництво (включаючи посадових осіб штабу батальйону Сил ТрО);
 • юридична служба;
 • група персоналу;
 • інформаційно-телекомунікаційний вузол;
 • відділ планування та управління (у складі відділення планування загальних заходів територіальної оборони, відділення планування спеціальних (бойових дій) підрозділів Сил територіальної оборони, відділення розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділ управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, що розгортається в особливий період);
 • відділення організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;
 • служба охорони державної таємниці і захисту інформації;
 • група цивільно-військового співробітництва;
 • підрозділ охорони та забезпечення;
 • група сил підтримки;
 • медична служба;
 • група логістики (у складі груп тилового та технічного забезпечення);
 • фінансово-економічна служба;
 • групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі району ТрО.

Залежно від обстановки, обсягу покладених завдань, змін в організаційно-штатній структурі бригад (батальйонів) Сил територіальної оборони за рішенням Командувача Сил терборони ЗСУ структура штабів зон (районів) ТрО може мати певні відмінності від типових.

Робота штабів ТрО ,в мирний час та особливий період з введенням в дію планів територіальної оборони, організовується відповідно до рішення голови обласної (районної) держадміністрації (керівника військово-цивільної або військової адміністрації у разі її утворення).

В особливий період у разі зміни пункту управління, переміщення штабу зони (району) територіальної оборони на запасні пункти управління здійснюється за рішенням керівника зони (району) ТрО або за розпорядженнями (наказами) вищих штабів.

Основні завдання штабу зони (району) ТрО

1) в мирний час:

 • збір, обробка, узагальнення, аналіз інформації та оцінка обстановки, яка впливає на підготовку складових територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань тероборони у зоні (районі) ТрО;
 • підготовка необхідних розрахунків і пропозицій, аналітичних матеріалів для прийняття керівниками зони (району) ТрО рішень з питань територіальної оборони;
 • організація та здійснення планування ТрО в межах території зони (району) ТрО;
 • участь в організації проведення обстеження важливих об’єктів і комунікацій, інших об’єктів критичної інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів, та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення, участь в організації їх охорони та оборони;
 • забезпечення реалізації повноважень керівників зон (районів) ТрО щодо планування тероборони у відповідній (відповідному) зоні (районі) ТрО;
 • участь у створенні системи управління ТрО в межах зони (району) ТрО;
 • відпрацювання на підставі рішень керівника зони (району) ТрО порядку організації тероборони, визначення форм і способів виконання завдань та доведення до виконавців розпорядження керівника зони (району) ТрО, організація контролю за його виконанням;
 • організація та підтримка взаємодії між штабами зон (районів) ТрО, органами управління та силами цивільного захисту відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту під час підготовки та виконання завдань тероборони;
 • організація та здійснення контролю за підготовкою та готовністю сил і засобів, які залучаються до виконання завдань ТрО;
 • організація підготовки та проведення навчань (тренувань) із силами та засобами сил безпеки та оборони ТрО зон (районів) та участь у навчаннях (тренуваннях) за планом підготовки Збройних Сил;
 • управління діями сил і засобів, які залучаються до виконання завдань ТрО;
 • сприяння організації системи загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву;
 • керівництво бригадами (батальйонами) Сил тероборони ЗСУ та координація дій щодо створення системи добровольчих формувань територіальних громад в межах зони (району) ТрО, визначення їх завдань в мирний час та особливий період;
 • організація та забезпечення здійснення заходів скритого управління підпорядкованими військами (силами);
 • участь у сприянні заходам з організації підготовки руху опору;
 • організація забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту іншої інформації з обмеженим доступом;

2) в особливий період додатково до завдань мирного часу (до введення правового режиму воєнного стану):

 • здійснення контролю за готовністю сил і засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони;
 • збір, обробка, узагальнення, аналіз та оцінка обстановки, яка впливає на виконання завдань територіальної оборони у зоні (районі) ТрО та надання Раді оборони області, керівникам районів ТрО необхідної інформації;
 • уточнення (розроблення) плану територіальної оборони зони (району) ТрО;
 • відпрацювання донесень і своєчасне подання до вищого штабу;
 • управління діями силами і засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань ТрО, в умовах особливого періоду;
 • залучення сил і засобів сил безпеки та оборони (за узгодженням з керівниками органів управління відповідних сил) за рішенням Головнокомандувача ЗСУ до організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору;
 • участь в інформаційних заходах, які спрямовані на підвищення ефективності функціонування системи територіальної оборони держави та протидію інформаційним операціям агресора (противника);
 • забезпечення доведення до цивільного населення (в частині, що стосується) наказів та розпоряджень вищого військового керівництва України, військового командування, керівників відповідної (відповідного) зони (району) ТрО;
 • організація та забезпечення скритого управління військами (силами) в межах відповідної (відповідного) зони (району) ТрО;

3) з моменту введення правового режиму воєнного стану додатково уточнення документів плану тероборони зони (району) ТрО, що стосується запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану (за необхідності розроблення нових документів).

Функції штабу зони (району) територіальної оборони

Основною функцією штабу є створення та функціонування системи територіальної оборони у визначеній (визначеному) зоні (районі) відповідальності.

До інших функцій штабу зони (району) ТрО належать:

 • здійснення збору, аналізу та оцінки обстановки, яка впливає на підготовку територіальної оборони в мирний час, на виконання завдань територіальної оборони в особливий період та в умовах правового режиму воєнного стану;
 • розроблення проекту плану штабу зони (району) ТрО та участь у розробленні проекту плану тероборони у військово-сухопутній зоні відповідальності регіонального управління (плану штабу зони (району) ТрО);
 • узагальнення інформації про наявні мобілізаційні ресурси та вільні мобілізаційні ресурси, які можуть бути передані до складу добровольчих формувань;
 • участь у створенні та функціонуванні системи управління ТрО
 • уточнення важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури обласного, районного, сільського, селищного, міського значення;
 • надання за підпорядкованістю пропозицій щодо створення запасів матеріально-технічних засобів і сировинних ресурсів, які необхідні для виконання завдань ТрО, здійснення контролю за їх зберіганням, використанням та поповненням;
 • підтримання взаємодії під час підготовки тероборони із силами та засобами сил безпеки та оборони ТрО та суміжними штабами зони (району) ТрО;
 • здійснення контролю за станом укомплектованості особовим складом, забезпеченістю озброєнням та військовою технікою, боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та іншими матеріальними засобами сил та засобів сил безпеки та оборони ТрО, які плануються залучити (або залучені) до виконання завдань ТрО;
 • організація забезпечення охорони державної таємниці (скритого управління військами), криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту іншої інформації з обмеженим доступом;
 • організація проведення навчань (тренувань) із силами та засобами сил безпеки та оборони ТрО;
 • участь у підготовці громадян України до національного спротиву (в тому числі їх загальновійськової підготовки);
 • координація дій добровольчих формувань територіальних громад в межах зони (району) ТрО в інтересах виконання завдань тероборони.

Нагадаємо, що як писали Ukrainian Military Pages, для того, щоб запрацювала оновлена тероборона та рух опору, згідно з Законом «Про основи національного спротиву», мають бути підготовлені близько 20 різних нормативно-правових актів.

Підпишись на Ukrmilitary у Twitter »»